Kontaktuppgifter

De Svenskes konto är PG 45 45-0. Där betalas terminsavgiften in med namn på avsändaren!

Alternativt går det lika bra med Swish på 123 634 11 19

Denna sida är bara för medlemmar i DS

Inloggning för befintliga användare