Äntligen kommer De Svenska att återuppta repetitionerna och konserter. Den 24 augusti startar repetitionerna som vanligt. Klockan 18:00 börjar vi med fika och allmän information. Ca 18:30 – 19:00 så börjar vi med att lära känna vår nya dirigent Lennart Felixson med ett par sånger. Alla är varmt välkomna.

Lennart Felixson.

De Svenskes nya dirigent från hösten 2021.

DE SVENSKE

DE SVENSKE ( tidigare Sångsällskapet DS ) är en fristående manskör i Stockholm. Vi sjunger klassiska körstycken, vårsånger, nationalromantik och julmusik. Men lika ofta gör vi svängiga jazzkonserter, storslagna opera/musikalsatsningar och samarbetar med landets ledande artister. Vår ambition är utveckla nya musikaliska vägar för manskören som uttrycksform.

Vi tillfrågas ofta att medverka i externa projekt, t ex. Verdis Requiem, Carmina Burana och En svensk Spelmansmässa. Här om året samarbetade vi med ODs Veteraner och 120 sångare, Sandvikens Symfoniorkester och Håkan Sund i en Operakonsert i Gävle Konserthus!

Dryckesvisor har en framträdande roll vid våra sångarsitsar, sexor och körfester. Serenader, körlyrik och folkvisor följer oss året om, och vårsångerna framförs traditionsenligt kring Valborg. Våra 4-5 stora framträdanden varje år är mycket uppskattade av publiken.

Här är ett exempel på hur vi låter i en kvartet sjungandes ”Jul Jul”

Kören består av ca 20+ herrar i varierande ålder. Några har sjungit manskör under lång tid, t.ex. i OD. Andra har ett förflutet i blandade profana eller sakrala körer, musikklasser eller gosskörer.

Karl Nicklas Gustavsson

Karl Nicklas Gustavsson 

1972 – 2021

DS dirigent Nicklas har gått bort efter en kort tids sjukdom. Han fick diagnosen cancer i bukspottkörteln bara ett par veckor före sin bortgång. Han var bara 48 år. 

Nicklas kom till DS ”som ett yrväder en augustikväll…” för att travestera Strindberg. Han var full av idéer och uppslag och ibland fick man be honom hålla igen. Under de knappa fyra terminer vi fick arbeta tillsammans innan pandemin stoppade normalt repetitionsarbete våren 2020 hade vi hunnit med en imponerande och omfattande ny repertoar som vi framförde vid julkonserter, vid kaffekonserter, vårkonsert och kyrkokonserter. Under Nicklas ledning jobbade vi med allt från Mendelsohn och Brahms till Thore Skogman och Ulf Peder Olrog. Mycket av det vi sjöng var arrangemang som Nicklas själv gjort. Vi framförde hans egen tonsättning av Karin Boyes dikt Julen 1939, ett allvarsamt verk för manskör och orgel, med en text skriven vid krigsutbrottet. Nicklas ”Thoringar” var minst lika utmanande, exempelvis Surströmmingspolkan och Plättlaggen, med tungvrickande texter och en notbild nästan utan paustecken. Då gällde det att hänga med för oss manskörssångare. Nicklas lyfte också fram ett par av Sveriges tidiga kvinnliga kompositörer, Elfrida Andrée och Sara Wennerberg Reuter. Nicklas drev oss med gott humör till att ta oss an ständigt nya utmaningar. När han rycktes bort från oss hade han omfattande planer för en nystart efter pandemin och inför DS hundraårsjubileum 2023.

Det känns ofattbart för oss att Nicklas inte är med oss längre och våra tankar går till hans familj, som vi också lärt känna i DS. Nicklas fru Inese Klotina har medverkat vid flera av våra konserter med fantastiska pianoframföranden och hans son Arvid har spelat trombonsolo vid våra julkonserter. 

Denna sida är bara för medlemmar i DS

Inloggning för befintliga användare