De Svenske

DE SVENSKE ( tidigare Sångsällskapet DS ) är en fristående manskör i Stockholm. Vi sjunger klassiska körstycken, vårsånger, nationalromantik och julmusik. Men lika ofta gör vi svängiga jazzkonserter, storslagna opera/musikalsatsningar och samarbetar med landets ledande artister. Vår ambition är utveckla nya musikaliska vägar för manskören som uttrycksform.

Vi tillfrågas ofta att medverka i externa projekt, t ex. Verdis Requiem, Carmina Burana och En svensk Spelmansmässa. Här om året samarbetade vi med ODs Veteraner och 120 sångare, Sandvikens Symfoniorkester och Håkan Sund i en Operakonsert i Gävle Konserthus!

Dryckesvisor har en framträdande roll vid våra sångarsitsar, sexor och körfester. Serenader, körlyrik och folkvisor följer oss året om, och vårsångerna framförs traditionsenligt kring Valborg. Våra 4-5 stora framträdanden varje år är mycket uppskattade av publiken.

Här är ett exempel på hur vi låter i en kvartet sjungandes ”Jul Jul”

Kören består av 22 herrar i varierande ålder. Några har sjungit manskör under lång tid, t.ex. i OD. Andra har ett förflutet i blandade profana eller sakrala körer, musikklasser eller gosskörer.

DS har de senaste trettio åren letts av musikdirektör Anders Asp, som efter en tids sjukdom gick bort i början av april 2018. Körens nye dirigent är Nicklas Gustavsson, tonsättare, arrangör och körledare:

Denna sida är bara för medlemmar i DS

Inloggning för befintliga användare