Medlem endast

ko-in

Denna sida är bara till för DS medlemmar.

Medlemsavgiften är 1000 kronor per termin, 500 för studerande. Medlem förväntas självmant betala sin avgift i början av varje termin (eller 2000/1000 i början av året). Körens PG-nummer är 4545-0. Swish 123 634 1119. Glöm inte att ange avsändare!

Protokoll från styrelsen

 Protokoll från medlemsmöten

Verksamhetsberättelser