Aktuellt

All repetition är pausad till de flesta av våra sångare är vaccinerade. Detta kommer troligen att dröja till juni varför vi återtar våra aktiviteter hösten 2021.Vårkonsert med inbjudna sångare kommer att genomföras först våren 2022. Intresserade sångare är välkomna att höra er till oss i DS.


Denna sida är bara för medlemmar i DS

Inloggning för befintliga användare